top of page

MODA VE SANAT

İnsan hayatına birçok açıdan dokunan sanat, dünyayı anlamlandırabilmemize yardımcı olur. Bu anlamlandırmayı sağlarken, dünya ve insan hayatındaki her alana yansımayı ve farklı alanlarla etkileşim içinde olmayı da bırakmamaktadır. İster küçük olun ister büyük, yaş fark etmeksizin yaratıcılığınızı da her daim artırmakta... Bu yazıda bütün alanlarla ilişki içinde olan sanat kavramının moda ile ilişkisinden bahsedeceğiz. Hatta sadece sanat ve moda kavramıyla kalmayıp, moda üzerinde sanat eserlerinin nasıl etkiler bıraktığını da görmüş olacağız.

İnsanların duygu, düşünce ve yaratıcılıklarını özgürce özgün bir dille ifade edebildikleri her şekil ve olguyu sanat olarak adlandırabiliriz. Böylece sanat, insan hayatında bulunan birçok şeye yansır. Bu yansımalardan biri ise, toplumu etkileyen ve toplumdan etkilenen özelliği ile sanatın moda üzerindeki etkisi olarak hissedebilir. Modanın birçok tanımı mevcuttur. Bu tanımlardan biri ‘Toplumda belirli bir dönem içerisindeki nesnelerin nasıl kullanılacağı ve nasıl tüketileceği modayı belirler’ cümlesini örnek gösterebiliriz. Bu cümle ile sanat ve moda kavramları arasında bir bağ olduğunu görebiliriz.


Moda ve sanatın, tarih boyunca birbirini etkiledikleri bilinmektedir. 19.yyda modern sanatın doğması ile başlayan bu serüven günümüzde de devam etmektedir ve bu etki gözle görülür şekildedir. Ünlü markalardan butik işletmelere, bu durumun en basit örneği olarak “Ünlü tabloları baskı yöntemi ile ürünler üstüne yerleştirmek” örneğini verebiliriz. Bu yöntemin iki kavram arasındaki bağa basit bir örnek olmasının nedeni, sanatın moda üzerindeki etkisinin eserlerin moda ürünleri üzerinde birebir kullanılması değil bu sanat parçalarından esinlenerek ürünlere aktarılmasıdır. Şakir Özüdoğru, Modern Sanat Akımları ve Moda isimli makalesinde “19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında sanatçılar toplumsal, teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucu yapısal bir değişime uğrayan gündelik hayat karşısında yeni görme ve temsil etme arayışına girerken moda tasarımcıları da benzer bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm iki alan için kalın çizgilerle ayrılmış değildir. Moda ve sanat kimi zaman birbirini doğrudan etkilemiş, modern sanat akımları içindeki sanatçılar kıyafetleri ve kumaşları bir sanat ortamı olarak kullanmış; kimi zaman da moda tasarımcıları ve sanatçılar arasında çeşitli iş birlikleri kurulmuş, aynı çevre içinde birbirileri ile işler yapmışlardır.” ifadeleriyle aslında moda ve sanat arasındaki ilişkiyi bütünüyle özetlemiştir diyebiliriz.Bir oluşumun/kuramın “sanat akımı” olabilmesi için içinde orijinal bir fikir barındırıyor olması gerekmektedir. Çeşitli sanat dallarının içinde, ortak görüşlere sahip olan kişilerin oluşturmuş olduğu ekollere sanat akımı denmektedir. Oluşan bu sanat akımlarının temsilcilerinin belirlemiş olduğu bir manifesto mevcuttur ve bu manifestoya göre sanat akımının inancına ve amaçlarına göre hareket ederler.

Dönemin sanat akımları modada giysiler üzerinde, giysinin formunda, renginde, aksesuarında, dokusunda ve kumaşında etkisini hissettirmektedir. Örneğin Barok Dönemi tablolarında etkisi yüksek olan özellikler tabloların koyu ve belirgin renklere sahip olması, ihtişamlı ve gold kullanımının olması, moda üzerinde özellikle de Barok Döneminde Fransız Saray kıyafetlerinde koyu renk kumaş seçimleri, göğüs, kol ve etek kısmında bol gösterişli fırfırlara yer verilmesi ve gösterişli başlıklar kullanması bizim için güzel bir örnek olmaktadır.


Sanat ve modanın ne olduğu, sanat ve ortaya çıkan sanat akımlarının moda üzerinde nasıl etkiler bıraktığını ve nasıl etkiler bırakması gerektiğini konuştuk. Diğer yazımızda “Moda Üzerinde Sanat Akımlarının Etkisi” konusunu daha detaylı şekilde incelemiş olacağız.183 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page